Политика за защита на личните данни

Собственост

Настоящият уебсайт www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” са собственост на търговското дружество с наименование Аннс Интериорс EООД, ЕИК 203749528, седалище в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен и адрес на управление: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. “Неофит Бозвели 4Б АП.6”, което контролира обработването на личните данни на всеки посетител/регистриран потребител, наричано по-нататък Собственик.

Съдържанието на уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фотоматериали и видеоматериали, публикувани в уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna”, са собственост на Аннс Интериорс EООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия и поверителност

Всяко лице (ползвател/потребител), посещаващо уебсайта www.veganna.bg и/или мобилното приложение „Veganna” може да сърфира из уебстраниците му и да използва услугите и съдържанието му като посетител или като регистриран потребител. Обработването на лични данни, като резултат от този достъп, е описано по-долу в графа Конфиденциалност.

Потребителите получават правото да използват услугите на уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със Собственика. Използването на части от текстови, фотоматериали и видеоматериали от уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към www.veganna.bg – за интернет сайтове.

Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna”, без изричното писмено съгласие на Собственика, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от Собственика по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Поставянето на линкове към материали в уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” е свободно.


Отговорност

Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Собственика на уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Собственикът не носи отговорност за:

• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до уебсайта www.veganna.bg и/или мобилното приложение „Veganna” и използването на неговото съдържание;
• Мненията, изразени във форумите/коментарите под материалите уебсайта www.veganna.bg и/или мобилното приложение „Veganna”;
• Съдържанието на рекламите, публикувани на уебсайта www.veganna.bg и/или мобилното приложение „Veganna”.

Конфиденциалност

Всеки потребител, който желае да направи онлайн покупка от уебсайта www.veganna.bg и/или мобилното приложение „Veganna” може също да избере между следните два (2) начина за уебсайта: като посетител (гост) или като регистриран потребител и единствено като регистриран потребител през мобилното приложение.

Личните данни се предоставят с цел възможността на Собственика да изпълни доставка на поръчан продукт и по-специално, за да се предостави възможност на потребителя да завърши своите поръчки за доставки чрез уебсайта www.veganna.bg и с оглед свързаните с това цели, подробно описани в следващото изречение, е необходимо да се обработват личните данни, предоставяни от потребителя във формуляра за поръчка когато потребителят е физическо лице и той/тя прави своята поръчка, както и да се записват и проследяват транзакциите на потребителя. Целта на това необходимо обработване на данни е завършването на всяка поръчка, комуникацията и уведомителните съобщения относно етапите на обработване на поръчка, предоставянето на разяснения във връзка с поръчка и като цяло анализа и информирането за поръчките, които потребителят е направил, за да се изпълнят задълженията на Собственика, доставката на поръчка до избрания адрес. Също така, обработване на данни е необходимо за регулярна комуникация с посетителя и/или регистрирания потребител чрез телефон, поща, електронна поща (имейл), съобщение на мобилен телефон (SMS) или други подходящи начини за комуникация, като се използват данните за контакт на потребителя, които са били законосъобразно получени по време на използването на настоящия уебсайт www.veganna.bg и/или мобилно приложение “Veganna” във връзка с доставките, предлагани от Собственика, в контекста на взаимоотношение помежду им относно сделка и докато потребителят не възразява срещу такава комуникация. Също така, Собственикът може да си комуникира с посетителя и/или регистрирания потребител чрез услуги за комуникация OTT (over-the-top), като Вайбър (Viber), УатсАп (WhatsApp), Мейл Чимп (MailChimp) и т.н., за целите на по-добра комуникация и ефективност на разходите.

Собственикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna” на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и други действия на потребителите върху техни рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

За упражняване на правото на достъп, на изтриване (частично или изцяло) или на коригиране/попълване на лични данни, Собственикът предоставя възможност на регистрираните потребители на уебсайта www.veganna.bg и мобилното приложение „Veganna“, да преглеждат, коригират/попълват личните си данни чрез личния им потребителски профил на уебсайта www.veganna.bg, използвайки опцията „Моят профил“ и полето „Лични данни” или да поискат достъп до, частично или пълно изтриване или коригиране/попълване на техните данни чрез електронно съобщение (имейл) на [email protected] Потребителите на www.veganna.bg, които правят поръчки като посетители, или други потребители на уебсайта www.veganna.bg или мобилното приложение “Veganna“, (като потребители, които са се свързали със Собственика, чрез онлайн формуляра за контакт в уебсайта или мобилното приложение, или по телефона, или по електронна поща /имейл/), могат да упражнят тези права като изпратят съобщение по електронна поща (имейл) на [email protected] . За да упражни правото си да управлява търговската комуникация от Собственикът относно някой или всички начини за комуникация (електронна поща /имейл/, SMS или Вайбър /Viber/ на мобилен телефон и т.н.), всеки потребител може да ги управлява чрез своя личен потребителски профил в www.veganna.bg чрез изпращане на съобщение по електронна поща (имейл) на [email protected] .

Обезщетения

Собственикът си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на уебсайта www.veganna.bg и приложението “Veganna”.


За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Отварянето на страници и използването на уебсайта www.veganna.bg и приложението “Veganna” и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Стани част от нашето здравословно бохемско семейство!